Du visar ett evenemang som passerat. Letar du efter vårt senaste evenemang MiniGate ?

Våra värderingar och uppförandekod

Förord

Dessa event arrangeras av BiG Network, en ideell ungdomsförening.

I föreningens stadgar står följande:

BiG Network är en partipolitisk och religiöst obunden förening och främjar demokratins principer.
Föreningen BiG Network arbetar för att främja ungdomars gemensamma intresse i den framtida kulturen. Föreningens mening är att skapa en knutpunkt för ungdomar med teknikintresse och nyfikenhet. Vi främjar bland annat spelande av olika former av datorspel, men även annat som har med IT och teknik att göra.

Stadgarna i sin helhet går att läsa här.

Vad betyder detta?

  1. Politiska eller religiösa statements hör inte hemma på våra evenemang eller på våra digitala tjänster. Oavsett om det är i form av ett klädesplagg eller något du säger. Lämna allt det hemma, på våra event är det teknik och LAN i fokus.
  2. Alla som är 13 år eller äldre är välkommna på våra event. Oavsett vem du är. Varken kön, religon, etnisk härkomst, sexuell läggning eller något annat har betydelse för oss. Det är vårt gemensamma intresse som knyter oss samman.
  3. Vi accepterar ingen form av diskriminering på våra event.
  4. Vi accepterar inte beteenden mot andra på våra event som på något sätt bryter mot de ovanstående. Du ska behandla alla på eventet med den största tänkbara respekt.

Konsekvenser

  • Om något av ovanstående inte följs så kommer du, om överträdelsen är mild, få en varning. Vi förväntar oss att överträdelserna upphör genast.
  • Om överträdelsen är grov eller det skett upprepade överträdelser så kommer du inte längre att vara välkommen på våra event och du kommer avhysas från platsen.
  • Om du deltar i någon form av tävling eller turnering så kan en första mildare överträdelse resultera i diskvalificering.