Guess The Game, Poster Edition

Pågår:

torsdag 23:30 till torsdag 23:45

Regler/info:

Kan du gissa spelet när postern är mycket inzoomad?