Du visar ett evenemang som passerat. Letar du efter vårt senaste evenemang MiniGate ?

Regler för WinterGate18

...hädanefter kallat evenemanget.

1) Regler

1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa evenemangets vid var tid gällande regler. Evenemanget förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på evenemangets hemsida. Det är deltagarens ansvar att hålla sig uppdaterad med reglerna!

1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa instruktioner från evenemangets personal, brand- och säkerhetsvakter samt myndigheter som polis, brandkår etc (detta gäller även om det strider mot gällade regler).

1.3 Deltagare på evenemanget skall visa hänsyn till sina medmänniskor. Det innebär bland annat att skrika svordomar till varandra är förbjudet. Likså är förolämpningar och dylikt. Brott mot detta kommer resultera i varning. Andra varningen kommer leda till avhysning från arrangemanget.

2) Biljetter

2.1 Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen. Har man tur kan man, efter att ha frågat någon i crew, få möjlighet att ta med sig en extra dator.

2.2 Biljetten består av ett unikt biljettnummer som identifierar dig vid entrén. I utbyte mot biljettnumret får du ett armband som visar att du har rätt att gå in i och ut ur hallen. Armband skall visas upp för säkerhetpersonal varje gång man passerar kontrollen. Varje biljettnummer kan endast användas en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter eller armband kommer att polisanmälas direkt på plats. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.

2.3 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.

2.4 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna.

2.5 Varje registrerad användare av biljett- och platsbokningssystemet är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

2.6 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Får du strömavbrott eller liknande så skall du genast rapportera till någon i crew!

2.7 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av evenemanget, som är ansvarig för behandlingen. När du reserverat plats kommer uppgift om ditt namn, nick och grupp att publiceras på webben tillsammans med vald plats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

2.8 Efter ett event så kan du välja att kontakta oss om du önskar få dina personuppgifter borttagna i enlighet med GDPR.

3) Deltagande på egen risk:

3.1 Deltagande i evenemanget sker på egen risk.

3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!

3.3 Evenemanget är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med evenemanget, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.

3.4 Var person skall hålla evenemanget skadeståndslöst.

3.5 Evenemanget ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte värdesaker obevakade!

4) Säkerhet:

4.1 Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar som hänger mellan bordsraderna.

4.2 Det är inte tillåtet att använda hemgjord elutrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och elutrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut.

4.3 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlighs och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får endast användas med stor försiktighet och får aldrig övertäckas med lättantändliga material som papper, plast, kläder etc. Evenemangets personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.

4.4 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

4.5 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de sopsäckar som finns upphängda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!)

4.6 Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, hörnsoffa, säng eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En enkel kontorsstol är helt ok.

4.7 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd sovhallen.

4.8 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Sovutrustning ska förvaras i sovhallen.

4.9 Sparkcyklar, inlines, hoverboards och dylikt är förbjudet. Dispens finns för crew och endast för ej motordrivna varianter. Dispens åker omedelbart vid oaktsamhet.

5) El och nätverk

5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Evenemangets personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga.

5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av evenemanget. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.

5.3 Varje datorplats bör inte använda orimligt mycket ström. Vid extrem ström användning reserverar vi rätten att koppla ur din utrustning.

5.4 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. Däremot får man ha små högtalare och spränga dessa om man vill.

5.5 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.

5.6 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.

5.7 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka tillgång till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av tillgång har vi också rätt att avhysa personen från evenemanget.

5.8 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla bör ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat och aktivt.

6) Övrigt

6.1 Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på evenemanget och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området. Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför.

6.2 Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre. Ta med en kudde istället!

6.3 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.

6.4 Allt kablage tillhörande evenemanget får ej vidröras eller modifieras.

6.5 Evenemanget har ingen åldersgräns, men deltagare under 18 år skall ha målsmans tillstånd för deltagande på evenemanget. Målsman ska informeras om dessa regler.

6.6 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

6.7 Det inte är tillåtet att sälja någonting på evenemanget utan tillstånd från evenemanget. Undantag är försäljning av enstaka privata begagnade ägodelar.

6.8 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från evenemanget.

6.9 Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de soppåsar som finns upphängda för detta ändamål.

6.10 Evenemanget har rätt att sätta upp nätverkskameror på evenemanget för publicering på webben samt att publicera foton tagna inne på och utanför evenemanget på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.

6.11 Evenemanget har ett varningssystem. För mindre företeelser kommer personen i fråga få en varning. Vid nästa varning så kommer personen i fråga att slängas ut direkt.