Du visar ett evenemang som passerat. Letar du efter vårt senaste evenemang MiniGate ?

7. Inträde och Entrékod

Entrékoden måste du ha för att få komma in på LANet och byts i entren ut mot ett armband.
Entrékoden hittar du i menyn "Entrékod".
Denna skall skrivas ut eller på annat sätt vara presenterbar för Crew vid inträdet