Övrigt

Aktiviteter:

fredag kl 19:00 till fredag kl 19:00
Lanet öppnar
fredag kl 20:30 till fredag kl 20:30
Intro + Släckning
lördag kl 13:00 till lördag kl 17:00
Vasa Gaming
söndag kl 10:00 till söndag kl 10:00
Nätverk dras
söndag kl 11:00 till söndag kl 11:00
El dras
söndag kl 12:00 till söndag kl 12:00
Lanet stänger