Scene

Scene är tävlingar där man skapar digital konstnärlig underhållning.

Deadlinen för att lämna in sitt/sina scene bidrag är 22:30 på Lördagen.

Inlämnade bidrag kommer att försökas visas på Söndagen runt kl. 00.00. Efter att visningen är klar kommer man att kunna rösta på sina favorit bidrag i ca. 30min. När röstningen är över presenteras vinnarna i de olika kategorierna!

Vi hoppas alla i Crew att ni deltar i denna tävlingen och vi tackar er redan nu i förhand för ert deltagande!

The Golden Rules:

1. Inget upphovsrättsskyddat material bidragen.
2. Bidragen får inte ha publicerats tidigare.
3. Bidragen får inte innehålla offentligt material.
4. Bidragen skall läggas i en MAPP som du gör en .rar fil av.
5. I mappen ska minst en tidigare version/källkod utav bidraget bifogas.
6. I mappen ska det även finnas med en .txt fil med där det står hur bidraget gjordes, samt vem/vilka som har gjort det.
7. .rar filen som lämnas in ska heta Nick - Titel. Ex. "S-rave - Pizza"
8. Endast ett bidrag per person/grupp per kategori.

Om bidraget bryter mot någon av dess regler, kommer insändaren att informeras och därefter kommer bidraget troligtvis diskvalificeras.
Något som är oklart? Fråga S-Rave och han kommer att svara på era frågor.

Aktiviteter:

fredag kl 19:00 till lördag kl 23:30
GRAFIK
fredag kl 19:00 till lördag kl 22:30
KOD
fredag kl 19:00 till lördag kl 22:30
MUSIK
fredag kl 19:00 till lördag kl 22:30
WILD