Scene

Scenetävlingar är tävlingar där man skapar digital konstnärlig underhållning.

Deadlinen för att lämna in sitt/sina scene bidrag är 22:30 på Lördagen. Man får självklart lämna in sitt bidrag redan innan Lanet till da Boss, Onper.

Inlämnade bidrag kommer att försökas visas på Söndagen runt kl. 00.00. Efter att visningen är klar kommer man att kunna rösta på sina favorit bidrag i ca. 30min. När röstningen är över presenteras vinnarna i de olika kategorierna!

Vi hoppas alla i Crew att ni deltar i denna tävlingen och vi tackar er redan nu i förhand för ert deltagande!

The Golden Rules:

1. Inget upphovsrättsskyddat material bidragen.
2. Bidragen får inte ha publicerats tidigare.
3. Bidragen får inte innehålla offentligt material.
4. Bidragen skall läggas i en MAPP som du gör en .rar fil av.
5. I mappen ska minst en tidigare version/källkod utav bidraget bifogas.
6. I mappen ska det även finnas med en .txt fil med där det står hur bidraget gjordes, samt vem/vilka som har gjort det.
7. .rar filen som lämnas in ska heta Nick - Titel. Ex. "S-rave - Pizza"
8. Endast ett bidrag per person/grupp per kategori.

Om bidraget bryter mot någon av dess regler, kommer insändaren att informeras och därefter kommer bidraget troligtvis diskvalificeras.
Något som är oklart? Fråga Onper och han kommer att svara på era frågor.

Aktiviteter:

fredag kl 19:00 till lördag kl 22:30
Grafik
fredag kl 19:00 till lördag kl 22:30
Musik
fredag kl 19:00 till lördag kl 22:30
Demo
fredag kl 19:00 till lördag kl 22:30
Wild