Blodigt Allvar

Pågår:

fredag 22:30 till fredag 22:50

Regler/info:

Hur mycket blod tål du?