Presentation av tävlingarna

Pågår:

fredag 21:45 till fredag 21:59

Regler/info:

De olika kreativa tävlingarna presenteras på scen.