Wild

Pågår:

fredag 22:00 till söndag 20:00

Regler/info:

Wild tävlingen går ut på att skapa något så kreativt som möjligt, till exempel en film!

Mer info och regler kommer att presenteras under lanet!