Användare som har en biljett:

Flickor: 24 st (8%)Pojkar: 285 st (92%)Totalt: 309 st