The Mummy

Pågår:

söndag 02:00 till söndag 02:15

Regler/info:

Gå ihop med två kompisar och rulla in en av er i obscena mängder toapapper