Användare som har en biljett:

Flickor: 38 st (9%)Pojkar: 408 st (91%)Totalt: 446 st