Att resa till SummerGate 09 Extreme

Lokalen heter Brewhouse och ligger i Göteborg.

Adressen dit är:

Åvägen typ
11111 Göteborg

Se karta på Google Maps